Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν μία από τις πλέον ελπιδοφόρες νέες επενδύσεις. Αποτελούν μία νέα οικονομία με αξιόλογες επιδόσεις καθώς λύνουν προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του και απαντούν περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπόσχονται πολλά. Μπορούν να αποτελέσουν την οδό που θα οδηγήσει στη λεωφόρο της Ανάπτυξης που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Όλες οι μορφές ΑΠΕ διαθέτουν ισχυρά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα συγκρινόμενες με τις ρυπογόνες μορφές ενέργειας από ορυκτά (άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο κλπ). Στην Ελλάδα η αρχή έγινε με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, βασιζόμενη στην κλασσική αντίληψη περί ήλιου και θάλασσας, που είναι αλήθεια μεν για τη χώρα μας αλλά δεν αρκεί. Η στρεβλή κατάσταση που διαμορφώθηκε γύρω από την ηλιακή ενέργεια, με κυρίαρχη ευθύνη της πολιτείας με τις διαρκείς παλινδρομήσεις εκ μέρους της, τείνει να δυσφημίσει ένα κλάδο όπως αυτό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που πρέπει ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία να αναπτυχθεί.

Το ευτύχημα είναι ότι η πολιτεία δεν έχει επιδείξει την ίδια παλινδρόμηση και ανακολουθία σε άλλες μορφές ΑΠΕ, όπως η Φυτική Βιομάζα. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό δεν έχει συμβεί τυχαία, καθώς η φυτική βιομάζα συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα που οι άλλες μορφές ΑΠΕ δύσκολα μπορούν να συναγωνιστούν.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φυτική Βιομάζα αποτελεί μια δραστηριότητα αυξημένης Ενεργειακής, Οικονομικής, Περιβαλλοντικής και Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας.

Για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας η παρουσία ενός αξιόπιστου και σταθερού παραγωγού όπως είναι οι Μονάδες Φυτικής Βιομάζας, αφού η λειτουργία τους είναι 24ωρη, είναι κρίσιμης σημασίας. Αφαιρεί δε επιχειρήματα στους υποστηρικτές των ρυπογόνων ορυκτών μονάδων παραγωγής οι οποίοι έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα της 24ωρης λειτουργίας ως αντεπιχείρημα για τις ΑΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φυτική Βιομάζα που προωθεί ο Όμιλος DOS GROUP κινούνται σε επίπεδα φόρτισης (σταθερότητα παραγωγής ηλεκτρισμού άνω του 80% τη στιγμή που ο αντίστοιχος δείκτης στα Φωτοβολταϊκά είναι 8% το χειμώνα και περίπου 14% την άνοιξη.

Περιβαλλοντικά η ιδιαίτερη αξία που έχει η Φυτική Βιομάζα είναι ότι δεν αξιοποιεί απλώς το περιβάλλον, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες ΑΠΕ, αλλά λύνει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Απαντά στο ζήτημα της διαχείρισης υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (κλαδέματα).

Λύνει το πρόβλημα της υπαίθριας καύσης των κλαδεμάτων από ιδιώτες που σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνο για την πρόκληση αιθαλομίχλης.

Επιπλέον συνεισφέρει θετικά στην αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της δέσμευσης μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του Άνθρακα CO2.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι μειώνει θεαματικά τις ποσότητες διοξειδίου του θείου (SO2), ρύπου που  είναι εν πολλοίς υπεύθυνος για το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Για την οικονομία η λειτουργία Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα σημαίνει επενδύσεις με υψηλό δείκτη Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας. Η λειτουργία μίας μόνο μονάδας μεσαίου μεγέθους 1Mw που υλοποιεί η DOS ENERGY σημαίνει τη δημιουργία 33 άμεσων και έμμεσων σταθερών θέσεων εργασίας πέραν των 30 περίπου άμεσων θέσεων που δημιουργεί στο στάδιο της κατασκευής της.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι Μονάδες Φυτικής Βιομάζας δημιουργούν μια οικονομική αλυσίδα που περιλαμβάνει την επεξεργασία της πρώτης ύλης, ενδεχομένως και την παραγωγή της με την αξιοποίηση μη καλλιεργήσιμων εκτάσεων, την τροφοδοσία της, την επίβλεψη της λειτουργίας της, τη συντήρηση των μηχανών κ.ά.

Επιπλέον η τεχνογνωσία που δημιουργείται σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την οικονομική αλυσίδα μπορεί να παράξει πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία η οποία δύναται να εξαχθεί και στο εξωτερικό. Αντίστοιχα μπορεί σύντομα να σημαίνει και την τεχνολογική πρόοδο στην παραγωγή με ελληνική συμμετοχή.

Η αυξημένη Ελληνική Προστιθέμενη Αξία που προσφέρει μπορεί να αγγίξει το 80%, ποσοστό που δύσκολα συγκρίνεται όχι μόνο με άλλες μορφές ΑΠΕ αλλά και με τις περισσότερες επενδύσεις που υλοποιούνται αυτή την περίοδο. Αποτελεί λοιπόν ένα εξαιρετικό όπλο στη μάχη για την Ανάπτυξη. Για αυτό και ο νομοθέτης σε όλα τα πρόσφατα νομοθετήματα για τις ΑΠΕ επιμένει να προτείνει την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φυτική Βιομάζα.

Η Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Ελληνική Προστιθέμενη Αξία που δημιουργεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φυτική Βιομάζα καθιστούν τις Μονάδες Βιομάζας μια επενδυτική επιλογή με πολύπλευρα θετική συνεισφορά.

Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα;