ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

energiakafita

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ)

Οι διεθνείς τάσεις της αγοράς αλλά και οι εξελίξεις στις  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα έχουν καταστήσει τη Φυτική Βιομάζα (υπολείμματα καλλιεργειών και μεταποίησης καθώς και παραγωγή  Βιομάζας από καλλιέργειες) μια εξαιρετική επένδυση είτε στο στάδιο της υλοποίησης Turn-key έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε στο στάδιο της παραγωγής Φυτικής Βιομάζας.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς, η DOS ENERGY αποφάσισε να παρέμβει ώστε να καλύψει τα κενά που υπάρχει στην Ελλάδα ιδρύοντας φορέα (BF BIOFUELS) που θα προτείνει συμβόλαια ανάπτυξης  Δασοκομικών ενεργειακών καλλιεργειών και θα παρέχει ταυτόχρονα στους επενδυτές βοήθεια και  υποστήριξη  στην υλοποίηση του προγράμματος.

Η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει την εγκατάσταση Δασικών καλλιεργειών χαμηλού κόστους που απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες αγρότες, επαγγελματίες αγροτικών περιοχών και ιδιοκτήτες αγροτικής γης που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν είτε ως καλλιεργητές Δασικών φυτών είτε ως εκμισθωτές των αγροτεμαχίων τους. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση και μη καλλιεργούμενων εκτάσεων ή ακόμη και «φτωχών» εδάφων ύστερα από σχετικό έλεγχο καθώς η καλλιέργεια του Ευκαλύπτου είναι εξαιρετικά απλή. Κατάλληλες εκτάσεις για αυτή την καλλιέργεια θεωρούνται μεγέθη αγροτεμαχίων πάνω από 10 στρέμματα, σχετικά επίπεδα, με δυνατότητα πρόσβασης και χρησιμοποίησης αγροτικών μηχανημάτων.

Η ετήσια απόδοση μιας τέτοιας επιλογής από τον ιδιοκτήτη της γης  μπορεί να αγγίξει το 50%. Ο καλλιεργητής καταβάλει ένα κεφάλαιο για την φύτευση της καλλιέργειας και στη συνέχεια χωρίς άλλο κόστος πέραν της παρακολούθησης της φυτείας, εισπράττει ετησίως μεσοσταθμικά ποσόν ίσο με το 50% του κεφαλαίου που κατέβαλε από τον αγοραστή της παραγόμενης Βιομάζας (που έχει εγγυηθεί συμβολαιακά για την αγορά της παραγωγής).

Το Συμβόλαιο είναι 20ετούς διάρκειας αφού η αξιοποίηση των Συμβολαιακών καλλιεργειών προορίζεται για τις Μονάδες Βιομάζας που υλοποιεί, διαχειρίζεται και εφοδιάζει η DOS ENERGY.

Η DOS ENERGY έχει ήδη ξεκινήσει ερευνητικό πρόγραμμα in vitro πολλαπλασιασμού Ευκαλύπτου ώστε η πρόταση να είναι η πλέον συμφέρουσα για τα ελληνικά δεδομένα.

Στόχος μας είναι η παραγωγή Φυτικής Βιομάζας (woodchips) από Δασικές καλλιέργειες βιομάζας, επιλέγοντας ως βάση αυτών των καλλιεργειών τον Ευκάλυπτο.

Ο λόγος που επιλέχθηκε η δασική καλλιέργεια και πιο συγκεκριμένα ο Ευκάλυπτος, οφείλεται σε μια σειρά από πλεονεκτήματα που παρουσιάζει όπως η απόδοσή του σε βιομάζα,  η εύκολη βλάστηση και η γρήγορη ανάπτυξη, η σημασία του στη σύνθεση της Ελληνικής Δασικής χλωρίδας, η δυνατότητα να καλλιεργηθεί από μη ιδιαίτερα ειδικευμένο προσωπικό, η μικρή (ελάχιστη) ανάγκη σε εργατική απασχόληση, η ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από λιπάσματα (απαιτείται λίπανση παρά μόνο στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης), η σχετικά μικρή ανάγκη του σε άρδευση (αρκετές φορές δεν απαιτείται καν), η δυνατότητα συλλογής του οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, η συνεχή αναβλάστηση του καθ’ όλο το έτος, το περιθώριο επιλογών κατά την υλοτόμηση του (αν η τιμή της Βιομάζας εκείνο το χρονικό σημείο είναι χαμηλή μπορεί να διατεθεί και ως ξυλεία ή πρώτη ύλη για χαρτοπολτό).

Η DOS ENERGY πέρα από την υποστήριξη των συνεργατών αγροτών – καλλιεργητών  θα έχει και τις κατάλληλες υποδομές για την συλλογή και επεξεργασία της παραγόμενης ύλης και στη συνέχεια τη διάθεση της στους ήδη συμβεβλημένους καταναλωτές. Καταναλωτές αυτού του προϊόντος είναι οι συμβαλλόμενοι με την εταιρεία παραγωγοί ενεργείας από Βιομάζα.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να φροντίσει προσωπικά τις καλλιέργειες του σε ευκάλυπτο το πρόγραμμα μας τον εφοδιάζει με την παροχή του πολλαπλασιαστικού υλικού, τη φύτευση του (προαιρετικά), την παρακολούθηση της  πορείας των φυτειών, την υλοτόμηση, την επεξεργασία του παραγόμενου προϊόντος και κυρίως της διάθεση του σε προσυμφωνημένη τιμή.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης της γης δεν ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει ο ίδιος το δένδρο η DOS ENERGY προτείνει να μισθώσει τη γη του και να την καλλιεργήσει η EUC FORESTRY , μέλος και εκείνη του Ομίλου DOS GROUP.

 


Δείτε επισής: