ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Η επενδυτική πρόταση στην ανάπτυξη Ενεργειακών Δασικών Καλλιεργειών με βάση τον Ευκάλυπτο αποτελεί μία πολύ σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία της Dos Energy. Η εταιρεία μας διερευνώντας και μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς διαμόρφωσε μια επενδυτική πρόταση σκοπεύοντας να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Οι ενεργειακές καλλιέργειες εξαπλώνονται διεθνώς προκειμένου να καλύψουν την έλλειψη προσφοράς που επιδεινώνεται. Οι δασικές (δενδροκομικές) καλλιέργειες εκτός από το ρόλο τους ως ενεργειακές έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν εάν αυτό καταστεί ποιο προσοδοφόρο και ανάγκες σε άλλους τομείς όπως π χ της ξυλείας και του χαρτοπολτού.

Η D+OS ENERGY σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες της όπως την Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα και σε συνεργασία με την EUC FORESTRY Ι.Κ.Ε προωθούν ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης γης έκτασης 100. 000 στρεμμάτων προκειμένου να επιτύχουν καλλιεργώντας το την μεγαλύτερη σε έκταση καλλιέργεια από έναν φορέα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια επένδυση με μοναδικά χαρακτηριστικά. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό αλλά και με σημαντική ανάπτυξη μέρους της στην Ελλάδα η υλοποίηση της επένδυσης θα αποφέρει τεράστια ποσά στην αγροτική οικονομία σε κρίσιμο χρονικά σημείο τόσο κατά το στάδιο της εγκατάστασης (Μονάδα πολλαπλασιαστικού υλικού, φύτευση) όσο και διαχρονικά κατά τους χρόνους της υλοτόμησης επεξεργασίας και διάθεσης της παραγωγής.

Επιπρόσθετα η παραγωγή θα συμβολαιοποιηθεί με εγγυημένες τιμές από την ίδια την D+OS ENERGY για τις ανάγκες των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκαθιστά εξασφαλίζοντας έτσι την απορρόφηση της παραγωγής. Καθίσταται έτσι κατανοητό ότι η επένδυση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια με τα χαρακτηριστικά που τη διακρίνει (ενεργειακή, παραγωγή ξυλείας) δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε πορεία θετική ή αρνητική της Ελληνικής Οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση η ξυλεία, ο χαρτοπολτός, η βιομάζα είναι προϊόντα που θεωρούνται αξιόπιστα συναλλαγματοφόρα και ασφαλή επενδυτικά καταφύγια σε περιόδους κρίσεων. Επιπλέον ο συσχετισμός της σταθερότητας της συγκεκριμένης επένδυσης με άλλες υψηλού ρίσκου επενδυτικές αξίες την καθιστούν ωφέλιμη επιλογή για ένα δομημένο διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Η D+OS ENERGY και η EUC FORESTRY Ι.Κ.Ε παρέχουν την δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σχέδιο σε όσους επιχειρηματίες – επενδυτές επιθυμούν μια σίγουρη και σταθερή επένδυση με αποδόσεις πλησίον του 20%. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται όχι μόνο σε θεσμικούς ή υψηλών κεφαλαίων επενδυτές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Ξυλεία είναι ένα προϊόν ελλειμματικό εδώ και δεκαετίες στη διεθνή αγορά. Τα αποθέματα μειώνονται ενώ η ζήτηση αυξάνει. Συνέπεια αυτού είναι η σταθερά ανοδική απόδοση όσων επένδυσαν στο ξύλο και στα υποπροϊόντα του να παραμένει αδιάκοπα ανοδική. Μια άνοδος που αναμένεται να συνεχιστεί όσο η ζήτηση και η προσφορά παραμένουν σε αντίθετη πορεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Η τιμή του ξύλου είναι ταυτισμένη με την ενέργεια ως βάση (χαμηλότερη τιμή), όπως για παράδειγμα η τιμή των pellets που είναι συνδεδεμένη με την τιμή του πετρελαίου. Η ξυλεία  καλύτερης ποιότητας και εγκεκριμένων χαρακτηριστικών απευθύνεται στην αγορά του χαρτιού ενώ στις κατασκευές και στην επιπλοποιία χρησιμοποιούνται ξύλα υψηλότερων προδιαγραφών. Να σημειωθεί ότι τα προϊόντα ξύλου καλύπτουν μια τεράστια αγορά δίνοντας έτσι διέξοδο σε κάθε πιθανόν πρόβλημα διάθεσης του παραγόμενου προϊόντος.

Η ιστορία της οικονομίας έχει δείξει ότι η τιμή κάθε υποπροϊόντος ξυλείας έχει διαχρονικά σταθερά ανοδική πορεία. Τα δάση δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση με συνέπεια και την ύπαρξη ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης.

Το timing όπως γίνεται αντιληπτό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έκβαση της επένδυσης γι αυτό και η εταιρία μας έχει φροντίσει για τη δυνατότητα συλλογής (υλοτόμησης) της παραγωγής το σε κατάλληλο αποδοτικά χρονικό σημείο.

Με ποιο τρόπο επενδύουμε

Η EUC FORESTRY Ι.Κ.Ε λειτουργεί πολύ απλά και κατανοητά. Το μοντέλο επένδυσης δεν περιλαμβάνει περίπλοκα σημεία. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει την πορεία της επένδυσης του. Παρόλο που συμμετέχει σε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό σχέδιο χωρίς να συμμετέχει στη διοίκηση της επιχείρησης έχει συνέχεια την εικόνα της επένδυσης του. Η συμμετοχή σε ένα πολύ μεγάλο τέτοιο έργο του δίνει το πλεονέκτημα των έργων μεγάλης κλίμακας  (οικονομίες κλίμακας, συνέργειες..κ.λ). Πιο απλά, μειωμένο κόστος λειτουργίας και logistics, αυξημένη δυνατότητα διαπραγμάτευσης πώλησης των προϊόντων του, πρόσβαση σε υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία.

 Η παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας ανά έτος είναι συγκεκριμένη με μικρή απόκλιση. Το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας παρακολουθεί στενά και επισταμένως την πορεία της καλλιέργειας και με συνεχείς αναφορές γνωστοποιεί  αυτά τα στοιχεία . Έτσι η EUC FORESTRY Ι.Κ.Ε γνωρίζει την ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής που αναμένεται.

Η παραγωγή θα είναι ασφαλισμένη από ζημίες (πυρκαγιά, ασθένειες) ενώ και το γεγονός της καλλιέργειας σε μεσαίου μεγέθους αγροτεμάχια σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία εξυπηρετεί για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων. Η παραγωγή της EUC FORESTRY Ι.Κ.Ε έχει αποσαφηνιστεί με συμβόλαιο που επιβεβαιώνει και τη διάθεση και την τιμή του προϊόντος ενώ απαλλάσσεται από κόστη υλοτόμησης. Επιπροσθέτως η εγγυημένη τιμή πώλησης είναι συνδεδεμένη με την πορεία των διεθνών τιμών ξύλου έτσι ώστε η άνοδος των τιμών διαχρονικά να  ωφελεί ενώ η κάθοδος να μην  επηρεάζει.

Σημειώνεται ότι η διάθεση μετοχών της εταιρείας παραγωγής ενέργειας απο βιομάζα που αναπτύσει και κατασκευάζει η d+osenergyhellas γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 3401/2005, άρθρο 3, παράγραφο β (προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατό (100) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος – μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές) και δεν αποτελούν επενδυτικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια ή ομόλογα. / Πολιτική Απορρήτου