Αδειοδοτημένη Μονάδα Βιομάζας  100Kw                               Ετήσιο κέρδος 46.450€