Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

esoterika europe--3

Οι Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα είναι ευρύτατα διαδεδομένες σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή αγορά έχει εδώ και δεκαετίες δημιουργήσει υποδομές τόσο στην ύπαιθρο όσο και σε Βιοτεχνικές Ζώνες εντός πόλεων για να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στις σύγχρονες απαιτήσεις παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και ιδιαίτερα από βιομάζα προερχόμενη από αεριοποίηση Woodchip (Ροκανίδια Ξύλου) αλλά και Φυτικών Ελαίων (Βιορευστού). Το πλεονέκτημα της μεθόδου της αεριοποίησης Woodchip (ροκανιδιών ξύλου) συνίσταται στο ότι μέσω της καύσης των σωματιδίων ξύλου, παράγεται ικανοποιητική ισχύς ενέργειας μέσω φυτικών ανανεώσιμων πρώτων υλών ενώ ταυτόχρονα μειώνονται δραστικά οι εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα και του Θείου, που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής αντίστοιχα. Για τους λόγους αυτούς, η ετήσια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από στερεή βιομάζα αυξήθηκε κατά 8% το 2010 σε σχέση με το 2009 ενώ τη διετία 2008-2009 είχε αυξηθεί κατά 4%. Προκύπτει έτσι εύκολα το συμπέρασμα πως η πανευρωπαϊκή τάση παραγωγής  ενέργειας από βιομάζα θα είναι ολοφάνερα αυξητική τα προσεχή χρόνια.

Η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία και το Ην. Βασίλειο είναι τα κράτη με τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από στέρεη βιομάζα.

Η Ελλάδα για το 2010 βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας.

Για αυτό το λόγο ο νομοθέτης σε κάθε ευκαιρία δίνει προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα.

Όπως μπορείτε να δείτε και στον παρακάτω πίνακα η συνολική ετήσια παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα στην Ευρώπη είναι 100.000 Gwh ή 100.000.000 (100 εκατομμύρια) Mwh ενώ η εγκατεστημένη ισχύς Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα είναι περίπου 25.000 (25 χιλιάδες) Mwh.

pinakas evrwpakiki agora viomazas
Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα;