Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

paragogi ilektrikis energias apo biomaza

Η Φυτική Βιομάζα προέρχεται από οργανικές ύλες, δέντρα, φυτά και γεωργικά προϊόντα. Οι πλέον συνήθεις μορφές Φυτικής Βιομάζας είναι τα υπολείμματα γεωργικών και δασικών καλλιεργειών (woodchip) καθώς και τα Φυτικά Έλαια (Βιορευστά).

Από όλες τις πηγές βιομάζας  το ξύλο αποτελεί την πιο αρχαία μορφή βιομάζας που γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί για τις ανάγκες θέρμανσής του εδώ και χιλιάδες χρόνια ενώ εδώ και αρκετές δεκαετίες το αξιοποιεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα τα ροκανίδια ξύλου (woodchip) αποτελούν τη συνηθέστερη πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την καύση τους και την παραγωγή Βιοαερίου. 

Οι πλέον ενδεδειγμένες πηγές woodchip είναι ο Ευκάλυπτος λόγω της υψηλής θερμογόνου δύναμης που έχει αλλά και σειράς πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η καλλιέργειά του. Για αυτό το λόγο η DOS ENERGY έχει επιλέξει τον Ευκάλυπτο για την ανάπτυξη του προγράμματος ενεργειακής καλλιέργειας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φυτικά Έλαια (Βιορευστό) είναι μια διαδικασία απλή πανομοιότυπη με εκείνη του κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Η αρχή της αξιοποίησης των φυτικών ελαίων συμπίπτει με την ανακάλυψη του κινητήρα εσωτερικής καύσης από τον Diesel. Ο ίδιος ο γερμανός εφευρέτης είχε προσπαθήσει να αξιοποιεί χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια σε κινητήρες εσωτερικής καύσης καθώς πίστευε ότι αυτό είναι το μέλλον.

Η ισχυρή βούληση της ΕΕ για ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας με την αξιοποίηση της Φυτικής Βιομάζας έχει επανειλημμένα γίνει σαφής με αποφάσεις που ενισχύουν σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα. Η ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φυτική Βιομάζα αποτελεί μία επιλογή με πολλά πλεονεκτήματα τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο για τις χώρες που την ακολουθούν.

Στον ευρωπαϊκό χώρο η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία είναι τα κράτη με τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από στερεή βιομάζα. Η Ελλάδα για το 2010 βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει βήματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της Βιομάζας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα πρόσφατα νομοθετήματα που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η πολιτεία δίνει ρητά προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα.