ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1MW ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου, 18/04/2013

Ο Όμιλος DOS GROUP γνωστοποιεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1Mw από Ανανεώσιμες Πηγές (Βιοαέριο από Ξυλώδη Φυτική Βιομάζα) που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Βιομηχανικό Πάρκο Κηφισιάς (περιοχή Καλυφτάκη).

Υπενθυμίζεται ότι η Μονάδα 1Mw, όπως και οι υπόλοιπες Μονάδες Βιοαερίου από ξυλώδη φυτική βιομάζα που υλοποιεί η DOS ENERGY, μέλος του Ομίλου DOS GROUP, συνεισφέρουν θετικά τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία.

Συγκεκριμένα η λειτουργία μίας Μονάδας 1Mw:

–          Δημιουργεί 33 άμεσες και έμμεσες μόνιμες θέσεις οι οποίες καλύπτονται κατά προτεραιότητα από Δημότες της περιοχής. Επιπλέον δημιουργεί ακόμη 30 θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής μέχρι και την έναρξη λειτουργίας της.

–          Μειώνει τις εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα κατά 1.300 τόνους ετησίως, ποσότητα που ισοδυναμεί με 130.000 νέες δενδροφυτεύσεις.

–          Μπορεί να αξιοποιεί τα κλαδέματα ιδιωτών ή του Δήμου. Μειώνεται έτσι δραστικά η αιθαλομίχλη που παράγεται από την υπαίθρια καύση κλαδεμάτων. Με την προτεινόμενη αξιοποίηση των κλαδεμάτων οι εκπομπές από την αξιοποίηση 10.000 τόνων κλαδεμάτων θα είναι λιγότερες από εκείνες ενός παραδοσιακού οικιακού τζακιού.

–          Παράγει το εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό υπόλλειμα τέφρας, που θα διατίθεται δωρεάν στο Δήμο από την εταιρεία για χρήση που θα επιλέξει (Δημοτικοί κήποι, παρτέρια κλπ). Η παραγόμενη ποσότητα τέφρας είναι ικανή να βελτιώσει και αναζωογονήσει 5.000 στρέμματα καλλιέργειας.

–          Συνεισφέρει θετικά στο περιβαλλοντικό και εμπορικό ισοζύγιο της χώρας καθώς μειώνονται οι ποσότητες ενέργειας που εισάγει η Ελλάδα και οι αντίστοιχοι ρύποι που παράγουν τα εργοστάσια παραγωγής των ρυπογόνων τεχνολογιών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 

Ο Όμιλος DOS GROUP δεσμεύεται να συνεχίσει την σταθερή του πορεία για ανάπτυξη και παραγωγή λύσεων που σέβονται το περιβάλλον και την ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας και αξιοποιούν τις δυνατότητες της χώρας με Ελληνική Προστιθέμενη Αξία.

 

Μπορείτε να δείτε εδώ την περίληψη της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.