Νέα από το Εργαστήριο Ανάπτυξης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ευκαλύπτου της DOS ENERGY

Έχοντας κλείσει ένα και πλέον έτος στη δοκιμή των δύο πλέον αναγνωρισμένων μεθόδων ανάπτυξης πολλαπλασιαστικού υλικού Ευκαλύπτου, mini και micro-cutting, το εργαστήριο της DOS ENERGY συνεχίζει την έρευνά του με στόχο αυτή να έχει ωριμάσει πλήρως εντός του 2014 και να είναι σε θέση να αξιοποιηθεί εμπορικά από τις εταιρείες του Ομίλου DOS GROUP..

Για αυτό το λόγο έχει προκρίνει τη μέθοδο mini cutting με την οποία έχει επιτύχει ποσοστά ριζοβολίας άνω του 80%. Η μέθοδος mini cutting έχει προκριθεί επίσης και επειδή αξιοποιεί περισσότερο  τις αγρονομικές πρακτικές  χειρισμού των φυτών και παρουσιάζει μεγαλύτερη εργονομία. Το εργαστήριο φιλοδοξεί να αυξήσει το ποσοστό ριζοβολίας πάνω από 90% το 2014 καθώς και να επισπεύσει την διαδικασία πολλαπλασιασμού στο βραχύτερο χρονικά δυνατό διάστημα, έτσι ώστε να μειώσει περεταίρω το κόστος και να παρουσιάσει ταυτόχρονα ένα υγιές  και αξιόπιστο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικού υλικού το εργαστήριο χρησιμοποίησε μητρικά φυτά που αναπτύσσονται με υδροπονικές  τεχνικές σε ελεγχόμενες συνθήκες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο υψηλότερος αριθμός μοσχευμάτων ανά τετραγωνικό μετρό και η μεγίστη εργονομία. Το εργαστήριο έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση των φυτών σε πρότυπα θρεπτικά διαλύματα έτσι ώστε να διαπιστώσει την κατάλληλη μέθοδο υδροπονίας και την βέλτιστη συνταγή του θρεπτικού διαλύματος, που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη παραγωγικότητα μοσχευμάτων καθώς και την περαιτέρω αύξηση των ποσοστών ριζοβολίας τους.

<
>