Σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης των Μονάδων 1Mw που κατασκευάζει η DOS ENERGY

Οι εργασίες για την κατασκευή Μονάδων 1Mw ξεκίνησαν και συνεχίζονται με στόχο να έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία 2 Μονάδες εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.
Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει με την διαμόρφωση των οικοπέδων. Στο επόμενο στάδιο θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του πρώτου τμήματος του μεταλλικού κτιρίου στο οποίο και θα εγκατασταθεί ο παραγωγικός εξοπλισμός.