ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ.

Οι Μονάδες Φυτικής Βιομάζας αποτελούν μία πολύ συνηθισμένη Πηγή Ενέργειας στον ευρωπαϊκό χώρο και διεθνώς καθώς χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες για την κάλυψη αναγκών τόσο θέρμανσης όσο και ηλεκτροπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ).

Η αρχική τάση για εγκατάσταση μονάδων βιομάζας αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές αναστράφηκε έντονα τις τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα της έντονης αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης, της βελτίωσης των μεταφορών, της ανάπτυξης υποδομών logistics αλλά και της αύξησης των ενεργειακών αναγκών των πόλεων.

Η σύγχρονη τάση θέλει τις Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα, είτε από Woodchip είτε από φυτικά έλαια (Βιορευστό) να εγκαθίστανται εντός αστικού ιστού, σε Βιομηχανικές Ζώνες συνήθως καθώς η επιλογή αυτή διαθέτει σειρά από πλεονεκτήματα και απαντά στις αυξημένες ανάγκες ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Οι Βιομηχανικές Ζώνες διαθέτουν ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, χώρους αποθήκευσης και μεταφοράς της πρώτης ύλης καθώς και δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης αξιοποίησης της θερμικής ενέργειας από άλλες βιοτεχνίες και βιομηχανίες που στεγάζονται κοντά στις Μονάδες.

Σε όλη την Ευρώπη οι Μονάδες Βιομάζας εντός αστικού χώρου σε Βιομηχανικές Ζώνες προτιμώνται ιδιαίτερα δεδομένου ότι εγκαθιστώνται σε περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργούν εξαιρετικά ρυπογόνες Βιομηχανίες ή Βιοτεχνίες.

<
>

Οι Μονάδες Φυτικής Βιομάζας όχι μόνο δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον όπως οι αντίστοιχης δυναμικής μονάδες που λειτουργούν με Ορυκτά αλλά συνεισφέρουν θετικά αφού απαντούν στο ζήτημα της διαχείρισης υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών, της υπαίθριας καύσης κλαδεμάτων και της αξιοποίησης μη καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Συνεισφέρουν θετικά στην αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της δέσμευσης μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του Άνθρακα CO2.

Μειώνουν θεαματικά τις ποσότητες διοξειδίου του θείου (SO2), ρύπου που  είναι εν πολλοίς υπεύθυνος για το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Τα παραδείγματα Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο είναι πολλά. Έχουν δώσει λύσεις σε προβλήματα και έχουν δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία. Για αυτούς τους λόγους ο Όμιλος DOS GROUP έχει επιλέξει την ανάπτυξη αντίστοιχων μονάδων μικρής προς μεσαίας κλίμακας όπως είναι οι Μονάδες 1Mw σε Βιομηχανικές Περιοχές.