ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ CAMANLDULENSIS

researh

Πολλαπλασιαμός Eucalyptus Camaldulensis με In Vitro καλλιέργεια
Στάδιο παραγωγής υψηλών προδιαγραφών πολλαπλασιαστικού υλικού

Ο ευκάλυπτος λόγω του θερμογόνου δυναμικού του και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης του είναι το διασημότερο, με τις μεγαλύτερες νέες φυτεύσεις δασοκομικό δέντρο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν την δυναμική ανάπτυξης της βιομηχανίας παραγωγής βιομάζας, η Dosenergy επενδύει σε μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αγενούς πολλαπλασιασμού του ευκαλύπτου τον in vitro μικροπολλαπλασιασμό (microcutting technique).

Στόχος του in vitro πολλαπλασιασμού είναι η μαζική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών γενετικού υλικού απαλλαγμένου από ιούς και ασθένειές, με επιθυμητά δασοκομικά χαρακτηριστικά. Η χρήση της in vitro καλλιέργειας ευκαλύπτου διαδόθηκε τα τελευταία χρόνια για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκές, ενός καινοτόμου τομέα, της δασοκομίας βραχείας περίτροπου (Short Rotation Forestry) και της ραγδαία αναπτυσσόμενης παγκόσμιας βιομηχανίας παραγωγής βιομάζας.