ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1MW

Συνοπτικά η επενδυτική πρόταση της DOS ENERGY περιλαμβάνει:

Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1οKW ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1MW

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

€11.000

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

€7.350

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

67%

ΙΙ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1MW

% ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

38

% ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

62

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

7%

ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

10

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

€ 2.900.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

€ 1.100.000

ΔΑΝΕΙΑ

€ 1.800. 000

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

€ 1.978.000

ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

€320.000

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

€650.000

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

 

Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα;