Μη προσωπικά δεδομένα

Οποιαδήποτε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα καταχωρείται αυτόματα. Οι πρωτοκολλημένες πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του παροχέα σας, τις ιστοσελίδες που επιλέγετε να επισκέπτεστε, τον τύπο του browser που διαθέτετε, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης. Η οποιαδήποτε αναφορά των δεδομένων αυτών στην ταυτότητά σας, αποκλείεται. Μπορείτε ως εκ τούτου να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας.

Προσωπικά δεδομένα

Δε συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας, εφόσον δεν τα παρέχουν οικειοθελώς. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υποβάλλουν πληροφορίες ή κάποια ερώτηση ή εγγράφονται σε έναν κατάλογο διευθύνσεων.

Περιορισμός του σκοπού

Το ανώνυμο αρχείο καταγραφής (logfile) που δημιουργείται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα θα χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας των δεδομένων. Επιπλέον, τα στοιχεία υφίστανται επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται όταν εισάγετε τα δεδομένα αυτά, όπως για λόγους επικοινωνίας ή αποστολής πληροφοριών.

Αποθήκευση

Δεν θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα παρά μόνο όταν απαιτείται για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού, για τον οποίο έχετε συμφωνήσει ή έχετε δώσει την άδειά σας.

Διαχείριση

Δε θα πουλάμε και δε θα εμπορευόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ούτε θα τα διαβιβάζουμε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός αν το επιθυμείτε.

Ασφάλεια

Καταβάλλουμε προσπάθειες να εφαρμόζουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή αλλοίωση, την απαγορευμένη αποκάλυψη ή πρόσβαση.

Παιδιά

Δε συλλέγουμε και δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα ατόμων για τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών χωρίς να έχουμε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση των γονέων. Κατόπιν απαίτησης, οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν υποβάλλει τα παιδιά τους και να τις διαγράψουν.

Πληροφορίες και ενστάσεις

Διατηρείτε το δικαίωμα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς. Επιπλέον, μπορείτε να τα τροποποιήσετε, εφόσον πιστεύετε ότι πληροφορίες είναι παλιές και χρειάζονται ανανέωση. Ακόμα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την DOS ENERGY HELLAS. Αν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Ανανεώσεις της Πολιτικής περί Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε ή να τροποποιούμε ανά διαστήματα την ισχύουσα Πολιτική περί Απορρήτου. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ημερομηνία της τρέχουσας έκδοσης είναι η 1η Ιανουαρίου του 2008.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση ερωτήσεων, σχόλιων ή επιφυλάξεων σχετικά με την Πολιτική περί Απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε με: :
info(at)dosenergy.gr