ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

texnologia fitikon elaion

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φυτικά Έλαια δεν είναι μια πρόσφατη ιδέα του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Rudolf Diesel προσπάθησε να σχεδιάσει τη μηχανή εσωτερικής καύσης ώστε να αξιοποιεί Φυτικά Έλαια στοχεύοντας να κάνει τη μηχανή του φιλικότερη στους αγρότες.
Η λειτουργία είναι πανομοιότυπη με εκείνη του συνηθισμένου κινητήρα εσωτερικής καύσης με τη διαφορά ότι οι σύγχρονοι κινητήρες μπορούν να αξιοποιούν με πολύ ικανοποιητική απόδοση χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια.

Ως πρώτη ύλη οι κινητήρες εσωτερικής καύσης που προτείνει η DOS ENERGY χρησιμοποιούν χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια που συνοπτικά θεωρούνται όλα εκείνα τα έλαια που πλέον είναι ακατάλληλα προς βρώση. Λάδια από χώρους εστίασης, παρτίδες λαδιού φυτικής προέλευσης με αστοχίες, φυτικά έλαια που παράγονται από ενεργειακά φυτά (ελαιοκράμβη) είναι οι βασικές πηγές πρώτης ύλης διαθέσιμα σε πολύ μεγάλες ποσότητες διεθνώς και σιγά-σιγά αλλά σταθερά και στην Ελλάδα.

Το φυτικό έλαιο εισέρχεται με διαδικασία τροφοδοσίας αντίστοιχη με εκείνη που γίνεται με την τροφοδοσία ενός συνηθισμένου κινητήρα εσωτερικής καύσης (π.χ. του καυστήρα θέρμανσης στο σπίτι μας) σε ένα ντεπόζιτο. Το μέγεθος του ντεπόζιτου καθορίζει την αυτονομία της μονάδας και για αυτό είναι χρήσιμο να διασφαλίζεται ότι το ντεπόζιτο επαρκεί για τροφοδοσία της μονάδας για 2-3 ημέρες ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα χώρου αλλά και να είναι επαρκής η διαθέσιμη ποσότητα.

Με τη σταθερή τροφοδοσία του κινητήρα η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται ότι είναι σταθερή ενώ οι βλάβες ελάχιστες. Βασικός λόγος για αυτό είναι η διαρκής λειτουργία σε χαμηλές στροφές (κάτω από 1.000) που διασφαλίζει τον ελάχιστο αριθμό βλαβών. Φυσικά είναι πάντοτε απαραίτητη η σωστή συντήρηση του κινητήρα στους προβλεπόμενους χρόνους ώστε να εξασφαλιστεί η μακροζωία του. Για αυτό το λόγο ένα συμβόλαιο παρακολούθησης και συντήρησης του κινητήρα είναι μια απόφαση που εξασφαλίζει τον επενδυτή.