Η D+os energy είναι στελεχωμένη με έμπειρο και καταξιωμένο προσωπικό, το οποίο αποτελείται από Συμβούλους Μηχανικούς με εξειδίκευση στις επενδύσεις Α.Π.Ε. και με πολλή μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε επενδυτές στη παραγωγή ενέργειας και από Νομικούς Συμβούλους και Επενδυτικούς Συμβούλους η συνδρομή των οποίων εξασφαλίζει στον επενδυτή πλήρη υποστήριξη για την υπέρβαση των κωλυμάτων σε κάθε συναλλαγή που θα έχει κατά την ανάπτυξη του έργου ΑΠΕ.

Στόχος της, είναι να αντιμετωπίζει κάθε επενδυτή με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, παρέχοντας του προτάσεις μετά από σοβαρή τεκμηριωμένη μελέτη.

Αναλυτικά παρέχει

Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδύσεων

Νομική υποστήριξη (Οργάνωση επενδυτικών project,αδειοδοτική διαδικασία,μεταβίβαση αδειών)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Αδειοδοτική διαδικασία κάθε είδους έργου ΑΠΕ

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Μετρήσεις και Αναλύσεις Ηλιακού και Αιολικού Δυναμικού