ΤΟ EQUITY CROWDFUNDING

infographic crowdfunding

Το Crowdfunding είναι η συλλογική επένδυση ανθρώπων σε επιχειρηματικές προσπάθειες που ξεκινούν εταιρείες ή άτομα.

Η ιδέα του Crowdfunding έχει κερδίσει έδαφος διεθνώς και έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλές νέες επιχειρηματικές ιδέες να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο χρηματοδότησης μικρών εταιρειών ή ακόμη και project πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Στη DOS ENERGY έχουμε επιλέξει το Equity Crowdfunding και το έχουμε προσαρμόσει στην ελληνική πραγματικότητα ώστε να είναι αποδοτικό και ταυτόχρονα συμβατό με την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία. Παρέχουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε επενδυτές να αποκτούν με ίδια κεφάλαια μετοχές σε Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ή σε εταιρείες που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους ακίνητα που αξιοποιούνται για την Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Έχουμε ορίσει σχετικά χαμηλά το ποσό που απαιτείται για να επενδύσει κάποιος στις προτάσεις μας για να μπορεί σχεδόν ο καθένας να έχει πρόσβαση σε επενδύσεις και κέρδη που δεν θα είχε αλλιώς τη δυνατότητα να συμμετέχει.

Με τη μέθοδο του Equity Crowdfunding η εταιρεία μας αποκτά τη δυνατότητα να υλοποιήσει περισσότερα έργα παρέχοντας ταυτόχρονα σε πολλούς ανθρώπους επενδυτικές επιλογές χαμηλού κόστους και υψηλών αποδόσεων.

Το CrowdFunding απευθύνεται σε όλους μας!

Ενημερωθείτε σήμερα από τους επενδυτικούς μας συμβούλους

Σημειώνεται ότι η διάθεση μετοχών της εταιρείας παραγωγής ενέργειας απο βιομάζα που αναπτύσει και κατασκευάζει η d+osenergyhellas γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 3401/2005, άρθρο 3, παράγραφο β (προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατό (100) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος – μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές) και δεν αποτελούν επενδυτικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια ή ομόλογα. / Πολιτική Απορρήτου


Δείτε επίσης: