Αδειοδοτημένη Μονάδα Βιομάζας  100Kw                               Ετήσιο κέρδος 33.455€