Ευχαριστούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επενδυτική μας πρόταση.